Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Ngọc Châu”

n (→‎top: replaced: 1 con → một con using AWB)
Năm [[Gia Long]] thứ 7 ([[1808]]), công chúa Ngọc Châu lấy chồng là ''Vệ úy'' Nguyễn Văn Ngoạn, là con trai của ''Đoan Hùng Quận công'' [[Nguyễn Văn Trương]]<ref name=":1">''Đại Nam liệt truyện'', tập 2, quyển 3 – phần ''Bình Thái Công chúa Ngọc Châu''</ref>, được ban cho 30.000 [[quan tiền]] làm [[của hồi môn]]<ref>''Đại Nam thực lục'', tập 1, tr.742</ref>. Công chúa và phò mã có với nhau một con gái<ref name=":1" />.
 
Năm [[Minh Mạng]] thứ 14 ([[1833]]), phò mã Ngoạn mất<ref name=":1" />. NămTháng 8 (âm lịch) năm thứ Minh Mạng thứ 2116 ([[18401835]]), vua sáchthấy phong chohai Trưởng công chúa (chị em của vua) là Ngọc Châu làm '''Bình[[Nguyễn TháiPhúc TrưởngNgọc côngXuyến|Ngọc chúa'''Xuyến]] (平泰長公主)đều goá chồng, lấykhông têncon [[Tổngnên (đơnchuẩn vịcho hànhnhận chínhcon riêng Việtcủa Nam)|tổng]]chồng đặt tênNguyễn tháiVăn Doãn làm con kế tự Ngọc Châu, còn Trương Văn Giám làm con kế tự Ngọc ấpXuyến<ref name=":4">''Đại Nam thực lục'', tập 54, tr.664748</ref>. Vua cho cả hai được ấm thụ chức ''Hiệu uý Cẩm y vệ'', ở nhà phụng dưỡng hai bà và miễn đi ứng trực (túc trực hầu vua)<ref name=":4" />.
 
Năm Minh Mạng thứ 21 ([[1840]]), vua sách phong cho bà Ngọc Châu làm '''Bình Thái Trưởng công chúa''' (平泰長公主), lấy tên [[Tổng (đơn vị hành chính cũ Việt Nam)|tổng]] của thái ấp đặt làm phong hiệu<ref>''Đại Nam thực lục'', tập 5, tr.664</ref>.
 
Năm [[Thiệu Trị]] thứ nhất ([[1841]]), vua miễn cho các Thái trưởng công chúa (cô của vua) là các bà Ngọc Châu, [[Nguyễn Phúc Ngọc Quỳnh|Ngọc Quỳnh]], [[Nguyễn Phúc Ngọc Anh|Ngọc Anh]] và [[Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến|Ngọc Xuyến]] không phải quỳ lạy ở nội đình<ref name=":2">''Đại Nam thực lục'', tập 6, tr.130</ref>. Vua dụ rằng: “''Các Thái trưởng công chúa đều là người họ rất thân của nhà vua, tuổi ngày một nhiều, theo lẽ, phải nên hậu đãi. Nếu cứ câu nệ vào lễ thường, động việc gì cũng quỳ lạy, ta thấy không được yên lòng. Vả lại, thánh nhân đặt lễ, tất phải lấy nhân tình làm gốc, mà trong chốn gia đình, kính người trên làm trọng. Chuẩn cho từ nay về sau, gặp có việc tiết lễ khánh hạ, và bất thần ban cho thức gì, thì các Thái trưởng công chúa đều miễn cho không phải làm lễ 3 lần quỳ, 6 lần vái, để tỏ lòng ta rất kính người trên, hậu đãi thân thuộc''”<ref name=":2" />.