Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
:Tên các triều đại không làm cho tiêu bản này rộng thêm mà tên của hai chính thể "hiện đại" đã làm chuyện đó. Một cái là cộng sản, hay "Trung Cộng", nhưng gọi mình với một tên dài là "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa"; cái kia theo chế độ cộng hòa, và có thể gọi là "Trung Quốc", nhưng có một tên dài khác là "Trung Hoa Dân quốc (tại Đài Loan)". Bỏ tất cả các từ "nhà" trong tiêu bản này, do đó, cũng không giúp ích. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] ([[Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman|thảo luận]]) 14:59, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (UTC)
::Có, nếu chịu khó xuống dòng thêm 1-2 cái và làm cho 2 cái tên dài đó thành những cái cột. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] ([[Thảo luận Thành viên:Tmct|thảo luận]]) 15:02, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (UTC)
Tôi bỏ cái chữ (thuộc Mông Cổ) và (thuộc Mãn Châu) đi vì điều này vô lý và không cần thiết.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng