Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin viên chức/chức vụ”

n
Đã khóa “Bản mẫu:Thông tin viên chức/chức vụ” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Đã khóa “Bản mẫu:Thông tin viên chức/chức vụ” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))