Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Địa bàn huyện Lâm Bình trước đây vốn thuộc hai huyện Na Hang và Chiêm Hóa.
 
Huyện Lâm Bình được thành lập vào ngày [[28 tháng 1]] năm [[2011]] trên cơ sở:
Huyện Lâm Bình được thành lập vào ngày [[28 tháng 1]] năm [[2011]] trên cơ sở tách 5 xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập thuộc huyện [[Na Hang]] và 3 xã: Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang thuộc huyện [[Chiêm Hóa]]<ref name=07/NQ-CP>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-07-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Na-Hang-118329.aspx|title=Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Huyện lỵ đặt tại xã Lăng Can.
#Tách 5 xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập thuộc huyện [[Na Hang]]
Huyện Lâm Bình được thành lập vào ngày [[28 tháng 1]] năm [[2011]] trên cơ sở tách 5 xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập thuộc huyện [[Na Hang]] và#Tách 3 xã: Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang thuộc huyện [[Chiêm Hóa]].<ref name=07/NQ-CP>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-07-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Na-Hang-118329.aspx|title=Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Huyện lỵ đặt tại xã Lăng Can.
#Huyện lỵ đặt tại xã Lăng Can.
 
==Hành chính==

Trình đơn chuyển hướng