Khác biệt giữa các bản “Cổ đông”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.67.33.238 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của AlphamaBot)
Thẻ: Lùi tất cả
*Cổ đông đặc biệt: là cổ đông (thường là Nhà nước) mặc dù chỉ nắm một số lượng [[cổ phần]] rất ít ỏi chỉ mang tính chất tượng trưng nhưng có quyền phủ quyết trong một số quyết sách quan trọng (được quy định trong điều lệ công ty) của [[công ty cổ phần]]. Loại cổ đông này còn gọi là ''cổ đông ưu đãi biểu quyết'' và loại [[cổ phần]] mà cổ đông đặc biệt nắm giữ gọi là ''[[cổ phần vàng]]''
*Cổ đông ưu đãi: là những cổ đông được ưu tiên một quyền nào đó (thường là quyền hưởng một tỷ lệ cổ tức cố định trước khi lợi nhuận được phân phối cho các cổ đông khác, quyền nhận lại giá trị của [[cổ phần]] khi có yêu cầu). Đi kèm với quyền ưu tiên, cổ đông ưu đãi thường bị hạn chế các quyền khác (ví dụ quyền ứng cử vào bộ máy quản trị của công ty, quyền biểu quyết...).
*Cổ đông thườngphổ thông: là các cổ đông cònnắm lạigiữ cổ phần phổ thông.
 
Một cách phân loại khác là căn cứ tỷ lệ [[cổ phần]] mà cổ đông nắm giữ, theo cách này cổ đông được phân loại thành ''cổ đông lớn'' và ''cổ đông thiểu số''. Tỷ lệ để có thể coi là ''cổ đông lớn'' thường do điều lệ [[công ty cổ phần]] quy định trên cơ sở tuân thủ luật pháp.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng