Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Truyện Kiều”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| thời gian = Trước [[1814]] hoặc từ [[1814]] đến [[1820]]
| triều đại = Cuối [[nhà Hậu Lê]] – đầu [[nhà Tây Sơn]] hoặc triều [[Gia Long]]
| quốc gia = {{VIE}}Việt Nam
| ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]]<br>([[Chữ Nôm]])
| thể loại = [[Thơ|Truyện thơ]]
 
== Xem thêm ==
*Truyện thơ [[Sơ kính tân trang]] của [[Phạm Thái]].
 
== Liên kết ngoài ==
<!--Không nên tùy tiện thêm liên kết vào phần này, 1 tác giả, 1 nguồn chỉ nên dùng 1 liên kết duy nhất, liên kết phải truy cập được-->{{Wikisource|Truyện Kiều|Truyện Kiều}}{{wikisource author|wslink=Tác gia:Nguyễn Du|title=Nguyễn DU}}{{Thể loại Commons|The Tale of Kieu}}
{{Thể loại Commons|The Tale of Kieu}}
{{Chủ đề|Văn học}}
{{Chủ đề|Văn họ|Việt Nam}}
* {{Wikisource-inline|Truyện Kiều}}
* {{Wikisource-inline|Truyện Kiều (bản chữ Nôm)|Truyện Kiều bản chữ Nôm}}
* [http://www.bbc.com/vietnamese/culturesport/story/2006/03/060315_truyenkieu_bandich.shtml Bản dịch mới của truyện Kiều], Vladislav Zhukov, BBC
* [http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=tfbUZl1953 Truyện Kiều chú giải, 1953] [[Lê Văn Hòe]] [[Thư viện Quốc gia Việt Nam]]
 
{{Truyện Kiều}}
{{Nguyễn Du}}
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Truyện Kiều| ]]
[[Thể loại:Tư liệu văn học Việt Nam]]
[[Thể loại:Truyện thơ Việt Nam]]
[[Thể loại:Văn học Việt Nam]]
[[Thể loại:Trường ca]]
[[Thể loại:Tác phẩm văn học Việt Nam]]
[[Thể loại:Tác phẩm văn học]]