Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Quan Vũ sai người giết Bàng Đức.<ref name="BDT"/> Sau này con trai Bàng Đức để trả thù cho cha đã giết sạch gia tộc Quan Vũ.<ref>''Thục ký'' viết: con [[Bàng Đức]] là Hội theo Chung - Đặng phạt Thục. Thục bị diệt, đã cho giết sạch gia tộc Quan Vũ.</ref>
[[Tập tin:Shang Xi, Guan Yu Captures General Pang De.JPG|nhỏ|240px|Cảnh Quan Vũ bắt tướng [[Bàng Đức]]]]
:Trong [[tiểu thuyết]] ''[[Tam quốc diễn nghĩa]]'' của [[nhà văn]] [[La Quán Trung]] có tình tiết [[hư cấu]] rằng nhân vật Bàng Đức trong tiểu thuyết còn được miêu tả là mãnh tướng từng bắn bị thương cánh tay Quan Vũ, nhưng lại không biết [[bơi]], bị [[Nhân vật hư cấu thời Tam Quốc|nhân vật hư cấu]] là [[Chu Thương|Châu Thương]] bắt sống.
 
''Điển Lược'' viết: Khi (Quan) Vũ vây Phàn thành, (Tôn) Quyền sai sứ đến xin xuất binh giúp đỡ, song Quyền chẳng vội vã tiến binh, chỉ phái quan chủ bạ đến báo cho Vũ biết. Vũ giận vì đợi lâu, lại bởi lúc ấy mới bắt được bọn Vu Cấm, bèn mắng rằng: “''Tặc tử sao dám vậy, ví như lấy xong Phàn thành, ta chẳng thể diệt hắn ư!''” Quyền nghe nói vậy, biết Vũ coi rẻ mình, mới vờ viết thư tạ lỗi, hứa sẽ xuất binh giúp Vũ.

Trình đơn chuyển hướng