Khác biệt giữa các bản “An Vương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Đường triều [[Lý Dung|An Vương]] (tước phong của Lý Dung - con thứ 8 của [[Đường Mục Tông]])
* An Vương là tước phong của [[Chu Hữu Ninh]] [[nhà Hậu Lương]] thời kỳ [[Ngũ Đại Thập Quốc]]
* An Vương là xưng hiệu tự lập của [[Ngô Nhật Khánh]] thời kỳ [[Loạn 12 sứ quân|thập nhị sứ quân chi loạn]] trong [[lịch sử Việt Nam]]
* An Vương là tước hiệu của [[Triệu Sĩ Át]] thời Nam Tống
* [[Nhà Nguyên|Nguyên triều]] [[Ngột Đô Tư Bất Hoa|An Vương]] (tước phong của Ngột Đô Tư Bất Hoa - con thứ của [[Nguyên Nhân Tông]] - sau giáng phong làm Thuận Dương Vương)
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng