Khác biệt giữa các bản “Vũ công (thụy hiệu)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* [[Giả Sung|Lỗ Vũ công]] Giả Sung thời [[Tào Ngụy]] và [[Tây Tấn]].
* Vũ Đô Vũ công [[Trần Khánh Chi]] [[nhà Lương]] thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]].
* [[Đông Ngụy]] An Đức Túc Vũ Công [[Hàn Quỹ]] (thời [[Bắc Tề]] được tiến phong làm An Đức Túc Vũ Vương)
* [[Nguyễn Hữu Dật|Tĩnh Nghị Vũ công]] Nguyễn Hữu Dật, công thần khai quốc của [[chúa Nguyễn]] ở [[Đàng Trong]] thời [[Nhà Lê trung hưng|Lê trung hưng]] trong [[lịch sử Việt Nam]], còn có thụy hiệu khác là Cần Tiết Công.
 

Trình đơn chuyển hướng