Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Công việc của Long Vương!”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Dự án Anime và Manga|class=Sơ khởi|importance=Thấp}}
 
== Dấu chấm than trong tên tiếng Việt ==
 
Mọi tập được xuất bản ở Việt Nam của bộ light novel này (bằng tiếng Việt) đều công bố tên chính thức là "Công việc của Long Vương!" (có dấu chấm than) trong mọi trường hợp, xem ISBN 9786047767137, ISBN 9786047762279, ISBN 9786047751990. Theo [[:WIkipedia:Cẩm nang biên soạn/Anime và Manga#Tên bài viết và định hướng]] (được khuyến cáo tuân thủ): "''Nếu tên được phiên dịch, chỉ sử dụng tên chính thức bằng tiếng Việt (đã xuất bản, đồng thời nên cung cấp một liên kết đến nhà sản xuất tiếng Việt đó để kiểm chứng).''" Vì thế tôi xin được đổi tên bài viết này từ [[Công việc của Long Vương]] thành [[Công việc của Long Vương!]]. [[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">Ios.</span>'''</tt>]] 14:08, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
== Bút danh của tác giả trong các bản dịch "phi Hán tự" ==
 
Bút danh "Shirow Shiratori" không phải một "bản dịch tiếng Anh" của tên tác giả, đây thật sự cũng chính là bút danh được công bố chính thức trên bản dịch tiếng Việt đã xuất bản ở Việt Nam, trong mọi trường hợp. Rõ ràng tác giả không sử dụng tên mình viết bằng Rōmaji là Shiratori Shirō như bút danh, ít nhất là trong bản dịch tiếng Việt chính thức. Vì thế không có lý do gì để dùng tên ông trong Rōmaji thay vì bút danh được chính ông sử dụng. [[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">Ios.</span>'''</tt>]] 14:08, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng