Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
:Đồng chí {{u|ThiênĐế98}}: 7 ngày để đề cử lại liệu có quá sớm? Vì nó mâu thuẫn với điều 12 (???). Chỗ 30 ngày giãn cách vốn lấy ra từ BQXB và Biểu quyết phong cấp, nay đồng chí giãi bày ở trên, liệu có ổn khi vừa mâu thuẫn điều 12 lại phần nào mâu thuẫn cả điều 13 (2 BVT, 2 BVCL trong 1 tháng?? Chỗ này có BQ thông qua từ lâu, sửa quy trình BVCL mà!!) — [[User:CVQT|<font color="D70270">'''Messi'''</font>]]<sup>[[User talk:CVQT|<font color="16ACDA">'''M10'''</font>]]</sup> 18:43, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
:::Đó chỉ là phương cách an ủi đối với các bài viết "đen đủi" không hiểu nổi nếu rơi vào trường hợp này thôi, {{u|CVQT}}. Điều gì mâu thuẫn được thông qua sau này, sẽ điều chỉnh cập nhật lại tất cả các quy định liên quan, bao gồn Quy chế, như Quy chế từng phủ định các quy định trước nó. Về 2 BVT, 2BVCL một tháng thì rõ là không mâu thuẫn gì, chỉ mâu thuẫn về thời gian giãn cách giữa biểu quyết thôi, cho mở lại sau 7 ngày nhưng phải thỏa quy định về 2 BVT-2BVCL một tháng.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 18:48, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
::Chỗ điều lệ KĐV: Nên giữ theo quy chế đã là đủ rồi, không biết liệu thêm vào “từ sửa đổi đầu tiên”, “không tính sửa đổi tại trang thảo luận,...” e có cứng quá không (dù bản thân không trái với quy chế vì yêu cầu được phép cao hơn mức tối thiểu) đồng chí {{u|ThiênĐế98}} ? — [[User:CVQT|<font color="D70270">'''Messi'''</font>]]<sup>[[User talk:CVQT|<font color="16ACDA">'''M10'''</font>]]</sup> 18:55, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
==Cập nhật AdvancedSiteNotices (3)==

Trình đơn chuyển hướng