Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Điều lệ chọn Kiểm định viên”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Tính thời gian ghi trên phiếu, lịch sử sửa đổi cho dễ
n (Tính thời gian ghi trên phiếu, lịch sử sửa đổi cho dễ)
 
* '''Lý do biểu quyết''': Do điều lệ kiểm định viên cũ thiếu cập nhật, quy định chung của Meta mâu thuẫn với điều 20 Quy chế biểu quyết thông qua cuối năm 2019 về số lá phiếu đồng thuận cũng như mức đồng thuận, một số vấn đề khác gặp khó khăn trong thực tế áp dụng quy định. Vì vậy, tôi mở biểu quyết này, song song với biểu quyết chỉnh lý điều 20 Quy chế Biểu quyết Wikipedia tiếng Việt nhằm xin cộng đồng cùng tham gia biểu quyết, đưa ra một khung quy định mới chắc chắn cho việc bầu chọn kiểm định viên. '''''Đây là các quy định quan trọng và có tầm ảnh hưởng dài lâu đến dự án, mong mọi người tích cực tham gia, cho ý kiến.'''''
* '''Thời gian biểu quyết''':
* '''Thời gian biểu quyết''': <big>'''{{red|0 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến hết 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 5 năm 2020 (UTC+7)}}'''</big>. Thời gian gia hạn nếu có, sẽ kéo dài đúng 10 ngày và sẽ thông cáo tại trang này. Kết quả sẽ cố gắng công bố trong thời gian sớm nhất.
:* '''Theo giờ chuẩn quốc tế (UTC):''' <big>'''{{red|00 giờ, thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến hết 23 giờ 59 phút, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020}}'''</big>.
:* '''Theo giờ Việt Nam (UTC+7)''': <big>'''{{green|07 giờ, thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến hết 06 giờ 59 phút, Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020}}'''</big>
* '''Thời gian biểu quyết''': <big>'''{{red|0 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến hết 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 5 năm 2020 (UTC+7)}}'''</big>.* Thời gian gia hạn nếu có, sẽ kéo dài đúng 10 ngày và sẽ thông cáo tại trang này. Kết quả sẽ cố gắng công bố trong thời gian sớm nhất.
{{cot|Lịch trình cụ thể của Biểu quyết}}
* Trước 0h ngày 1/5 (UTC), 7h ngày 1/5 (giờ Việt Nam): Hiệu chỉnh, thống nhất một số nội dung trong biểu quyết.
* Ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2020: Thảo luận, căn cứ tình hình thực tế để thống nhất có tiếp tục gia hạn biểu quyết thêm 10 ngày hay không.
;Trường hợp không gia hạn
* Ngày 31 tháng 5 năm 2020, sau khi đóng biểu quyết, tiến hành rà soát kết quả bỏ phiếu đối với các đề xuất ở dưới, thẩm định lá phiếu và kết luận kết quả biểu quyết. Trong trường hợp thành công, tiến hành soạn thảo quy định chính thức, rà soát, hiệu chỉnh các quy định liên quan, hội ý thành viên kỳ cựu về mức khóa quy định... để áp dụng từ 0h ngày 1 tháng 6 năm 2020 (UTC).
;Trường hợp gia hạn thêm 10 ngày (kết thúc biểu quyết ngày 9 tháng 6)
* Ngày 10 tháng 6 năm 2020, sau khi đóng biểu quyết, tiến hành rà soát kết quả bỏ phiếu đối với các đề xuất ở dưới, thẩm định lá phiếu và kết luận kết quả biểu quyết. Trong trường hợp thành công, tiến hành soạn thảo quy định chính thức, rà soát, hiệu chỉnh các quy định liên quan, hội ý thành viên kỳ cựu về mức khóa quy định... để áp dụng từ 0h ngày 11 tháng 6 năm 2020 (UTC).
{{cob}}
* '''Tư cách thành viên bỏ phiếu''': Theo quy chế Wikipedia tiếng Việt, thành viên này cần thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
# Đã mở tài khoản ít nhất 30 ngày và có ít nhất 300 sửa đổi; đồng thời có 50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất.

Trình đơn chuyển hướng