Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi điều 20 Quy chế Biểu quyết”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(lùi về phiên bản 61088248 của CVQT + các phản hổi của Thiên Đế)
c. Thời gian gia hạn biểu quyết chọn kiểm định viên tuân theo quy định riêng được cộng đồng thông qua.
|
* '''Hủy bỏ vấn đề đóng theo tỉ lệ sau thời gian gia hạn'''
* Cho phép gia hạn thời gian biểu quyết bài viết.
*Luật hóa quy định bầu chọn KĐV về gia hạn thời gian biểu quyết.

Trình đơn chuyển hướng