Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Balaji Baji Rao”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vợ = [[Gopikabai]]
| chồng =
| cha = [[Baji Rao I]]
| mẹ = [[Kashibai]]
| con = [[Vishwasrao]]