Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Xô-Đức”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Về trợ giúp từ bên ngoài, phía Liên Xô nhận được viện trợ (khoảng 9,8 tỷ USD) từ Anh - Mỹ, lượng viện trợ này chiếm 4% tổng lượng sản xuất của Liên Xô. Trong chiến tranh, Liên Xô đã sản xuất hơn 29,1 triệu súng cá nhân, trong khi nhận viện trợ 152.000 vũ khí cá nhân (chiếm 0,5% tổng số); sản xuất 647.600 pháo và súng cối và nhận viện trợ 9.400 khẩu (chiếm 1,5% tổng số); sản xuất 132.800 xe tăng - pháo tự hành và nhận viện trợ 11.900 chiếc (chiếm 8,96%); sản xuất 140.500 máy bay chiến đấu và nhận viện trợ 18.300 chiếc (chiếm 13%). Trong năm 1941, Liên Xô sản xuất được 1,76 triệu súng cá nhân, 53.700 pháo và súng cối, 5.400 xe tăng, 8.200 máy bay, trong khi các nước đồng minh viện trợ cho họ 82 pháo (chiếm 0,15%), 648 xe tăng (chiếm 12,14%) và 915 máy bay (chiếm 10,26%).
 
Trong khi đó, phía Đức cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn về nhân công và nguyên liệu từ các nước phe Trục ([[Hungary]], [[Bulgari]], [[Romania]], Pháp Vichy...). Ví dụ, khoảng một nửa lượng [[dầu mỏ]] mà Đức sử dụng là do [[Romania]] cung cấp, hơn 1 nửa lượng quặng sắt của Đức là do [[Thụy Điển]] cung cấp. Khoảng 1/3 nhân công sản xuất của Đức là lao động lấy từ các nước phe Trục và các vùng chiếm đóng. Nhiều vũ khí của Đức cũng được sản xuất ở các nhà máy mà Đức chiếm được của các nước thua trận (Pháp, Ba Lan, Tiệp Khắc...)
 
{| class="wikitable"

Trình đơn chuyển hướng