Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Lộc, Cần Giuộc”

Không có tóm lược sửa đổi
Năm 2018, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,04 km², dân số là 16.589 người, mật độ dân số đạt 1.378 người/km².
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An<ref name="NQ836"/>.{{Chú Theothích đó, điều chỉnh 1,91&nbsp;km² diện tích tự nhiên và 2web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-836-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Long-An-432105.575aspx|tựa ngườiđề=Nghị củaquyết số Mỹ836/NQ-UBTVQH14 Lộcnăm vào2019 thịvề trấnviệc Cầnsắp Giuộcxếp đơn điềuvị chỉnhhành 2,66&nbsp;km²chính diệncấp tích thuộc 3.655tỉnh ngườiLong cònAn|tác lạigiả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url củalưu trữ=|ngày Trườnglưu Bìnhtrữ=|url vừahỏng=|ngày giảitruy thểcập=}}</ref>. vàoTheo xã Mỹ Lộc.đó:
*Điều chỉnh 1,91&nbsp;km² diện tích tự nhiên và 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc
*Điều chỉnh 2,66&nbsp;km² diện tích và 3.655 người còn lại của xã Trường Bình vừa giải thể vào xã Mỹ Lộc.
 
Sau khi điều chỉnh, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,79&nbsp;km², dân số là 17.669 người.