Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Mỹ Lộc, Cần Giuộc”

*Điều chỉnh 2,66 km² diện tích và 3.655 người còn lại của xã Trường Bình vừa giải thể vào xã Mỹ Lộc.
 
Sau khi điều chỉnh, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,79  km² diện tích tự nhiên, dân số là 17.669 người.
 
==Chú thích==