Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Lạc, Phú Tân (An Giang)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
== Hành chính ==
Xã Hòa Lạc được chia thành 7 ấp: Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Bình 3 (ấp trung tâm), Hòa Hưng 1, Hòa Hưng 2, Hòa Lộc, Hòa An.
 
==Văn hóa==
*Các cơ sở tôn giáo: Đình thần Hòa Lạc, Miếu Linh Ngài, Chùa Hòa Hưng Tự.
*Người dân theo đạo [[Phật giáo Hòa Hảo]] chiếm đa số, ngoài ra còn có các tôn giáo khác.
==Hình ảnh==