Khác biệt giữa các bản “Nhà Minh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hệ thống kiểm tra của triều Minh đã đạt đến thời kỳ nở rộ. Sự chú ý lớn đã được dành cho các thủ tục hành chính và các bài kiểm tra trở nên nghiêm ngặt hơn.
 
Chính quyền trung ương quản lý để thành lập các trường gọi là [[Quốc Tử Giám (Bắc Kinh)|Quốc Tử Giám]], và tăng cường chức năng của họ là con đường duy nhất mà mọi người có thể làm bài thi. Có tổng cộng ba giai đoạn để đỗ quan: kỳ thi cấp tỉnh và cấp phủ của chính vua. Chỉ những sinh viên của Quốc Tử Giám, thường được gọi là ''[[Khoa cử|Khoa bảng]]'' thug có thể tham gia ở cấp tỉnh như là điểm khởi đầu của họ.
 
===Tôn giáo===
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng