Khác biệt giữa các bản “Nghiên cứu môi trường”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (Tuanminh01 đã đổi Nghiên cứu Môi trường thành Nghiên cứu môi trường: dùng chữ thường)
'''Nghiên cứu Môimôi trường''' là một lĩnh vực học thuật đa ngành, nghiên cứu một cách có hệ thống sự tương tác của con người với [[Môi trường tự nhiên|môi trường]]. Nghiên cứu Môi trường liên hệ các nguyên lý từ khoa học vật lý, thương mại/kinh tế và khoa học xã hội để giải quyết các vấn đề môi trường đương đại phức tạp. Đây là lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn bao gồm [[môi trường tự nhiên]], môi trường nhân tạo và mối quan hệ giữa chúng. Lĩnh vực này bao gồm nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản của sinh thái học và khoa học môi trường, cũng như các môn học liên quan như đạo đức, [[Địa lý tích hợp|địa lý]], [[Nhân loại học|nhân chủng học]], chính sách, chính trị, [[quy hoạch đô thị]], [[Luật môi trường|luật pháp]], [[Kinh tế học môi trường|kinh tế]], triết học, xã hội học và công bằng xã hội, [[Quy hoạch môi trường|quy hoạch]], [[Ô nhiễm môi trường|kiểm soát ô nhiễm]] và [[Quản lý tài nguyên thiên nhiên|quản lý tài nguyên]] thiên nhiên. Có nhiều chương trình cấp bằng Nghiên cứu Môi trường bao gồm [[Thạc sĩ|bằng Thạc sĩ]] và [[Cử nhân (học vị)|Cử nhân]] . Các chương trình cấp bằng Nghiên cứu Môi trường cung cấp một loạt các kỹ năng và công cụ phân tích cần thiết để đối mặt với các vấn đề môi trường mà thế giới đang phải đương đầu. Sinh viên ngành Nghiên cứu Môi trường được trang bị các công cụ trí tuệ và phương pháp để hiểu và giải quyết các vấn đề cốt yếu của môi trường và ảnh hưởng của những cá thể, xã hội và hành tinh.
 
 
'''Nghiên cứu Môi trường''' là một lĩnh vực học thuật đa ngành, nghiên cứu một cách có hệ thống sự tương tác của con người với [[Môi trường tự nhiên|môi trường]]. Nghiên cứu Môi trường liên hệ các nguyên lý từ khoa học vật lý, thương mại/kinh tế và khoa học xã hội để giải quyết các vấn đề môi trường đương đại phức tạp. Đây là lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn bao gồm [[môi trường tự nhiên]], môi trường nhân tạo và mối quan hệ giữa chúng. Lĩnh vực này bao gồm nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản của sinh thái học và khoa học môi trường, cũng như các môn học liên quan như đạo đức, [[Địa lý tích hợp|địa lý]], [[Nhân loại học|nhân chủng học]], chính sách, chính trị, [[quy hoạch đô thị]], [[Luật môi trường|luật pháp]], [[Kinh tế học môi trường|kinh tế]], triết học, xã hội học và công bằng xã hội, [[Quy hoạch môi trường|quy hoạch]], [[Ô nhiễm môi trường|kiểm soát ô nhiễm]] và [[Quản lý tài nguyên thiên nhiên|quản lý tài nguyên]] thiên nhiên. Có nhiều chương trình cấp bằng Nghiên cứu Môi trường bao gồm [[Thạc sĩ|bằng Thạc sĩ]] và [[Cử nhân (học vị)|Cử nhân]] . Các chương trình cấp bằng Nghiên cứu Môi trường cung cấp một loạt các kỹ năng và công cụ phân tích cần thiết để đối mặt với các vấn đề môi trường mà thế giới đang phải đương đầu. Sinh viên ngành Nghiên cứu Môi trường được trang bị các công cụ trí tuệ và phương pháp để hiểu và giải quyết các vấn đề cốt yếu của môi trường và ảnh hưởng của những cá thể, xã hội và hành tinh.
 
== Lịch sử ==
223.257

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng