Khác biệt giữa các bản “Alcohol”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-ONa + HCl → C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-OH + NaCl
 
C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-ONa +H2O →
C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>-OH
+ NaOH
 
Một phản ứng hóa học quan trọng của ancol là [[phản ứng thế nucleophin]] (''nucleophilic substitution''), trong đó một nhóm nucleophin liên kết với nguyên tử carbon được thay thế bởi một nhóm khác.
11

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng