Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phú Hòa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Khi mới thành lập huyện Phú Hòa có 7 xã: Hòa An, Hòa Định Đông, Hòa Định Tây, Hòa Hội, Hòa Quang, Hòa Thắng, Hòa Trị.
 
Ngày [[20 tháng 8]] năm [[2003]], theo Nghị định số 95/2003/NĐ-CP của Chính phủ, chia xã Hòa Quang thành 2 xã: Hòa Quang Nam và Hòa Quang Bắc.<ref>[https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-95-2003-nd-cp-cua-chinh-phu---nghi-dinh-thanh-lap-xa--phuong-thuoc-cac-huyen-song-hinh--phu-hoa-va-thi-xa-tuy-hoa--tinh-phu-yen.aspx/ Nghị định số 95/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên]</ref>
 
Ngày [[3 tháng 12]] năm [[2007]], theo Nghị định số 1975/2007/NĐ-CP của Chính phủ, thành lập thị trấn Phú Hòa - thị trấn huyện lỵ huyện Phú Hòa trên cơ sở điều chỉnh 1.779,26 ha diện tích tự nhiên và 8.924 nhân khẩu của xã Hòa Định Đông.
43.070

lần sửa đổi