Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Năm [[1976]], 3 tỉnh này đã được sáp nhập thành một tỉnh có tỉnh lỵ đóng tại thành phố [[Huế]]. Theo Quyết định ngày 30 tháng 6 năm 1989 của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5, ba tỉnh này lại được tách ra như cũ, riêng tỉnh Thừa Thiên sau khi tách thì mang tên gọi mới: [[Thừa Thiên - Huế]].
 
Khi hợp nhất, tỉnh Bình Trị Thiên ban đầu có 23 đơn vị hành chính gồm: [[Huế|thành phố Huế]] (tỉnh lịlỵ), 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 20 huyện: [[A Lưới]], [[Bố Trạch]], [[Cam Lộ]], [[Gio Linh]], [[Hải Lăng]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Thủy]], [[Hương Trà]], [[Lệ Thủy, Quảng Bình|Lệ Thủy]], [[Minh Hóa]], [[Nam Đông]], [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]], [[Phú Lộc]], [[Phú Vang]], [[Quảng Điền]], [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]], [[Quảng Trạch]], [[Triệu Phong]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]], [[Vĩnh Linh]].
 
Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng Chính phủ [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] ngày [[11- tháng 3-]] năm [[1977]], các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:
* 2Hợp nhất hai huyện [[Phú Lộc]], [[Nam Đông]] và 2 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh của huyện [[Phú Vang]] thành huyện Phú Lộc mới
* 2Hợp nhất hai huyện Phú Vang (trừ 2 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh) và [[Hương Thủy]] thành huyện [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]].
* 3Hợp nhất ba huyện [[Phong Điền, Thừa Thiên-Huế|Phong Điền]], [[Quảng Điền]], [[Hương Trà]] thành huyện [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]]
* 2Hợp nhất hai huyện [[Triệu Phong]], [[Hải Lăng]] thành huyện [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]].
* 2Hợp nhất hai huyện [[Lệ Thủy, Quảng Bình|Lệ Thủy]], [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]] thành huyện [[Lệ Ninh]]
* 3Hợp nhất ba huyện [[Vĩnh Linh]], [[Gio Linh]], [[Cam Lộ]] thành huyện [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]]
* 2Hợp nhất hai huyện [[Minh Hóa]], [[Tuyên Hóa]] (trừ 9 xã: Văn hóaHóa, Phù Hóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa) thành huyện Tuyên Hóa mới.
* Sáp nhập 9 xã: Văn hóa, Phù Hóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa của huyện Tuyên Hóa sáp nhập vào huyện [[Quảng Trạch]].
* Sáp nhập xã Hướng Lập của huyện Vĩnh Linh sáp nhập vào huyện [[Hướng Hóa]].
Từ đó, tỉnh Bình Trị Thiên có tỉnh lị là thành phố [[Huế]]; 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 11 huyện: [[A Lưới]], [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Bố Trạch]], [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]], [[Lệ Ninh]], [[Phú Lộc]], [[Quảng Trạch]], [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]].
 
NgàyTừ [[30 tháng 6]] năm [[1989]]đó, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Bình Trị Thiên để tái lập tỉnh Quảnglỵ Bình, tỉnhthành Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tỉnh Quảng Bình gồmphố [[Đồng Hới|thị xã Đồng HớiHuế]], 2 4thị huyện: [[BốĐông Trạch]], [[LệĐồng NinhHới]], và 11 huyện: [[QuảngA TrạchLưới]], [[TuyênBến Hóa,Hải Quảng Bình(huyện)|TuyênBến HóaHải]]. Tỉnh Quảng Trị có, [[ĐôngBố Hà|thị xã Đông HàTrạch]] và 3 huyện:, [[BếnHương HảiĐiền (huyện)|BếnHương HảiĐiền]], [[Hướng Hóa]], [[TriệuHương HảiPhú (huyện)|TriệuHương HảiPhú]]. Tỉnh Thừa Thiên - Huế có, [[Huế|thànhLệ phố HuếNinh]] và 4 huyện:, [[APhú LướiLộc]], [[HươngQuảng Điền (huyện)|Hương ĐiềnTrạch]], [[HươngTriệu PhúHải (huyện)|HươngTriệu PhúHải]], [[PhúTuyên LộcHóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]].
 
Ngày [[30 tháng 6]] năm [[1989]], kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Bình Trị Thiên để tái lập tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên - Huế:
* Tỉnh Quảng Bình gồm [[Đồng Hới|thị xã Đồng Hới]] và 4 huyện: [[Bố Trạch]], [[Lệ Ninh]], [[Quảng Trạch]], [[Tuyên Hóa, Quảng Bình|Tuyên Hóa]].
* Tỉnh Quảng Trị có [[Đông Hà|thị xã Đông Hà]] và 3 huyện: [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Hướng Hóa]], [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]].
* Tỉnh Thừa Thiên - Huế có [[Huế|thành phố Huế]] và 4 huyện: [[A Lưới]], [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]], [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]], [[Phú Lộc]].
 
==Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ==

Trình đơn chuyển hướng