Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Giáo hoàng Grêgôriô IX”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 1234, Giáo hoàng Gregorius IX đã dành cho Tòa thánh quyền tuyên bố hiển [[thánh (định hướng)|thánh]] và [[chân phước]]. Vì cho đến khi đó, việc nhìn nhận một đấng thánh vẫn do tiếng nói của nhân dân cộng với sự chấp nhận của Giám mục địa phận.
 
Chính ông đã ghi Thánh [[Phanxicô thành Assisi|Phanxicô Assisi]], Thánh [[Antôn thành Padova|Antôn Pactua]] và [[Thánh Đa Minh|Thánh Đôminicô]] vào sổ các thánh.
 
Công đồng Latran IV (1215) cũng xác nhận, chỉ Tòa thánh mới có quyền xác nhận những hài cốt các thánh, để đưa ra cho giáo dân kính viếng. Thế kỷ XII, các Giáo hoàng giữ lại quyền tha giải một số trọng tội và do đấy tòa Xá giải được thiết lập. Cũng từ đây chỉ có các Giáo hoàng mới có quyền triệu tập công đồng và châu phê các sắc lệnh của công đồng đó.