Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Ngàn”

Không có tóm lược sửa đổi
==Địa lý==
Phường Đông Ngàn nằm ở trung tâm thị xã Từ Sơn, có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp phường [[Tân Hồng, Từ Sơn|Tân Hồng]]
*Phía tây giáp phường [[Trang Hạ (phường)|Trang Hạ]]
*Phía nam giáp phường [[Đình Bảng (phường)|Đình Bảng]]
*Phía bắc giáp phường [[Đồng Nguyên]].