Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức, Đạ Tẻh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Lịch sử==
Địa bàn xã Mỹ Đức trước đây là một phần xã Đạ Tẻh thuộc huyện [[Đạ Huoai]].
 
Ngày [[6 tháng 3]] năm [[1984]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 38-HĐBT<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-38-HDBT-phan-vach-dia-gioi-xa-tinh-Lam-Dong-43418.aspx|tựa đề=Quyết định 38-HĐBT năm 1984 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, chia xã Đạ Tẻh thành hai xã An Nhơn và Hà Đông.

Trình đơn chuyển hướng