Khác biệt giữa các bản “Tĩnh điện học”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Tập tin:Paper_shavings_attracted_by_charged_cd.jpg|khung|Bìa giấy vụn bị hút vào một đĩa CD nhiễm điện]]
 
==Tham khảo==
*{{cite book |author=Faraday, Michael |title=Experimental Researches in Electricity |location=London |publisher=Royal Inst |year=1839}}{{Gutenberg book|no=14986|name=Experimental Researches in Electricity, Volume 1|author=Michael Faraday}}
{{tham khảo|2}}
*{{cite book |author1=Halliday, David |author2=Robert Resnick |author3=Kenneth S. Krane |title=Physics |url=https://archive.org/details/isbn_9780471559184 |url-access=registration |location=New York |publisher=John Wiley & Sons |year=1992 |isbn=0-471-80457-6}}
*{{cite book |author=Griffiths, David J. |title=Introduction to Electrodynamics |location=Upper Saddle River, NJ |publisher=Prentice Hall |year=1999 |isbn=0-13-805326-X |url-access=registration |url=https://archive.org/details/introductiontoel00grif_0 |author-link=David J. Griffiths}}
*{{cite book |author1=Hermann A. Haus |author2=James R. Melcher |title=Electromagnetic Fields and Energy |location=Englewood Cliffs, NJ |publisher=Prentice-Hall |year=1989 |isbn=0-13-249020-X}}
 
==Liên kết ngoài==
{{Wiktionary}}

Trình đơn chuyển hướng