Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thái Châu, Giang Tô”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Lịch sử ==
[[Tập tin:Xue zheng shi yuan in Taizhou 2012-10.JPG|nhỏ|Trường thi phủ Dương Châu — trường thi của học chính Thái Châu.]]
Lịch sử từ ngày 12/8/1996 trở về trước, xem [[Hải Lăng, Thái Châu#Lịch sử|Lịch sử thịthành phố cấp huyện Thái Châu]].
 
Ngày 12/8/1996 được Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phê chuẩn thịthành phố cấp huyện Thái Châu tách ra khỏi địa cấp thị [[Dương Châu]] để thành lập địa cấp thị Thái Châu. Địa cấp thị mới thành lập này bao gồm quận [[Hải Lăng, Thái Châu|Hải Lăng]] và 4 thịthành phố cấp huyện là [[Tĩnh Giang]], [[Thái Hưng, Thái Châu|Thái Hưng]], [[Khương Yển]], [[Hưng Hóa, Thái Châu|Hưng Hóa]].
 
Năm 1997 điều chỉnh lại ranh giới hành chính quận Hải Lăng cùng 2 thịthành phố cấp huyện Khương Yển và Thái Hưng để thành lập quận [[Cao Cảng]].
Tháng 12 năm 2012 thành lập quận Khương Yển thuộc địa cấp thị Thái Châu trên cơ sở dân cư và các đơn vị hành chính của thịthành phố cấp huyện Khương Yển cũ.
 
Năm 1997 điều chỉnh lại ranh giới hành chính quận Hải Lăng cùng 2 thị xã Khương Yển và Thái Hưng để thành lập quận [[Cao Cảng]].
Tháng 12 năm 2012 thành lập quận Khương Yển thuộc địa cấp thị Thái Châu trên cơ sở dân cư và các đơn vị hành chính của thị xã Khương Yển cũ.
==Phân chia hành chính==
Địa cấp thị Thái Châu quản lý 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 khu (quận) và 3 huyện cấp thị (thành phố cấp huyện). Các đơn vị hành chính này chia thành 105 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 91 trấn, 8 hương và 6 nhai đạo.
60

lần sửa đổi