Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ hầu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Danh sách==
*[[Thục Hán]] [[Gia Cát Lượng|Vũ Hương Trung Vũ hầu]] (thường gọi tắt là Vũ Hầu)
*[[Tào Ngụy]] [[Tư Mã Sư|Vũ Dương Trung Vũ hầu]] (sau được [[nhà Tấn]] truy tôn là [[Cảnh Vương]] rồi [[Cảnh Đế]])
*Minh triều Quảng Ninh Trung Vũ hầu [[Lưu Vinh]] (truy tặng, thực tế chỉ là Quảng Ninh Trung Vũ Bá)
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh