Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Ngọc Lâm Trần”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Tin hay không mọi thứ đều có thể bị phá vỡ để đơn giản như một khoảnh khắc nhận ra, nhưng điều này là gì, điều mà họ gọi là sự "ngẫu nhiên hỗn loạn trong trật tự thế giới" chắc chắn không phải là quá ngẫu nhiên để chắc chắn.
 
File:Vầng Thái Dương.png
299

lần sửa đổi