Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| lĩnh vực = Giáo dục
| ngành = Xuất bản sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục
| số nhân viên = hơn 1000100 tại trụ sở chính
| chi nhánh = [[Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam#Chi nhánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh|Thành phố Hồ Chí Minh]], [[Cần Thơ]], [[Đà Nẵng]]
| công ty con = Công ty sách-Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.v.v., Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Phương Nam, Đà Nẵng.v.v.
| trang chủ = [http://nxbgd.vn]
Người dùng vô danh