Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cesare Beccaria”

Trang mới: “{{Infobox person |name=Cesare, Marquis Beccaria |image = Cesare Beccaria.jpg |image_size= |caption= |birth_date={{birth date|df=y|1738|3|15}} |birth_place=Milan…”
(Trang mới: “{{Infobox person |name=Cesare, Marquis Beccaria |image = Cesare Beccaria.jpg |image_size= |caption= |birth_date={{birth date|df=y|1738|3|15}} |birth_place=Milan…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)