Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghĩa Ô”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|pushpin_map = China<!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
|pushpin_label_position =
|pushpin_map_caption =LocationVị withintrí Chinatại Trung Quốc
|pushpin_mapsize =250
|coordinates_display = inline,title
3

lần sửa đổi