Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Nột Thân”

n
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Tham khảo ==
* [[Thanh sử cảo]], [https://zh.wikisource.org/wiki/清史稿/卷301 Quyển 301, Liệt truyện 88] - Nột Thân truyện
* [[Thanh sử cảo]]
* [[Thanh đại chức quan niên biểu]] - 《清代职官年表》, do [[Tiền Thật Phủ]] biên soạn.