Khác biệt giữa các bản “Bồn trũng kéo tách”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “Trong địa chất học, một bồn trũng là một khu vực sụt lún mà trầm tích có thể lắng đọng trong đó. Bồn tr…”
(Trang mới: “Trong địa chất học, một bồn trũng là một khu vực sụt lún mà trầm tích có thể lắng đọng trong đó. Bồn tr…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)

Bảng chọn điều hướng