Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Bồn trũng kéo tách”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Trong địa chất học, một bồn trũng là một khu vực sụt lún mà trầm tích có thể lắng đọng trong đó. Bồn tr…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Trong địa chất học, một [[bồn trầm tích|bồn trũng]] là một khu vực sụt lún mà trầm tích có thể lắng đọng trong đó. Bồn trũng '''kéo tách''' là một bồn trũng cấu trúc được giới hạn bổ các đứt gãy hình thành do quá trình căng giãn của vỏ trái đất dưới ứng suất căng giãn làm cho phần ở giữa thấp xuống. Thông thường, bồn trũng này có dạng hình bình hành hoặc [[Hàm sigmoid|sigmoid]]. Về phân bố trong không gian, các bồn trũng được giới hạn giữa các đứt gãy và chiều dài của phần chồng lấn.<ref name=Frisch>Frisch, Wolfgang, Martin Meschede, and Ronald C. Blakey. ''Plate tectonics: Continental drift and mountain building''. Springer, 2010.</ref> Pull-apartCác basinsbồn aretrũng alsokéo referredtách tocũng asđược overlapping-tension-zonesxem là các đới căng giãn chồng lấn (OTZ).<ref>Kearey, Philip, Keith A. Klepeis, and Frederick J. Vine. Global tectonics. John Wiley & Sons, 2009.</ref>
 
== Tham khảo ==