Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minh công”

==Danh sách==
*[[Đông Tấn]] [[Liêu Đông]] Văn Minh Công (hoặc Triều Tiên Văn Minh Công) [[Mộ Dung Hoảng]] (trước kia là Vọng Bình Văn Minh Hầu, sau này trở thành Yên Văn Minh Vương, tiếp đó được truy tôn thành Tiền Yên Văn Minh Đế)
*[[Bắc Ngụy]] Tề Minh Công [[Lưu Sưởng (Lưu Tống)|Lưu Sưởng]] (trước đây ở bên [[Lưu Tống]] gọi là Nghĩa Dương Minh quận vương và Tấn Hi Minh quận vương, sau này nhà Bắc Ngụy cải phong thành Tống [[Minh Vương]])
*[[Bắc Chu]] Thân Minh Công [[Lý Mục (nhà Tùy)|Lý Mục]]
*Tùy triều Cấp Minh Công [[Thôi Du]]
Người dùng vô danh