Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

# Di Lăng Tráng Hầu [[Bùi Di Lễ]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lương thời [[Nam Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]].
# Hán Dương Tráng Hầu [[Hồ Dĩnh]]: Huyện hầu, quan viên [[nhà Lương]] và [[Nhà Trần (Trung Quốc)|nhà Trần]].
# Tây Lăng Tráng Hầu [[Chu Quýnh]], đại thần thời nhà Lương, trước đó từng làm Tây Lăng Tráng Bá, đời nhà Trần được cải phong làm Long Nguyên Tráng Hầu, sau đó được tiến phong làm Vũ Xương Tráng Công, rồi lại được cải thụy truy phong làm Lương Thành Trung Tráng Công.
# Nam Thành Tráng Hầu [[Vương Thần Niệm]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lương thời Nam Bắc triều, sau được truy tặng thành [[Tráng công]], sau nữa được cải thụy hiệu khác là [[Trung hầu]] và [[Trung công]].
# Hưng Ninh Tráng Hầu [[Tuân Lãng]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lương và nhà Trần.
Người dùng vô danh