Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

# Long Dương Tráng Hầu [[Vương Trấn Ác]]: Huyện hầu do nhà Lưu Tống truy tặng, sinh thời là tướng lĩnh cuối nhà Đông Tấn, thực tế chỉ là Hán Thọ Tráng Tử và Bác Lục Tráng Tử.
# Ích Dương Tráng Hầu [[Viên Hộ Chi]]: Huyện hầu, tướng nhà [[Lưu Tống|Tiền Tống]].
# Hà Dương Tráng Hầu [[Vương Huyền Mạc]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lưu Tống và [[Nam Tề]].
# Di Lăng Tráng Hầu [[Bùi Di Lễ]]: Huyện hầu, quan viên nhà Lương thời [[Nam Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]].
# Hán Dương Tráng Hầu [[Hồ Dĩnh]]: Huyện hầu, quan viên [[nhà Lương]] và [[Nhà Trần (Trung Quốc)|nhà Trần]].
Người dùng vô danh