Khác biệt giữa các bản “Giao thức (lập trình hướng đối tượng)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
→‎top: clean up, replaced: {{citation → {{chú thích, → using AWB
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.2067948 using AWB)
n (→‎top: clean up, replaced: {{citation → {{chú thích, → using AWB)
 
Nếu đối tượng được [[Đóng gói (lập trình máy tính)|đóng gói]] hoàn toàn thì giao thức sẽ mô tả cách duy nhất mà các đối tượng được truy xuất bởi các đối tượng khác.
 
Một số [[ngôn ngữ lập trình]] cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ rõ ràng cho giao thức hay giao diện ([[Ada (ngôn ngữ lập trình)|Ada]], [[C Sharp (ngôn ngữ lập trình)|C#]], [[D (ngôn ngữ lập trình)|D]], [[Dart (ngôn ngữ lập trình)|Dart]], [[Embarcadero Delphi|Delphi]], [[Go (ngôn ngữ lập trình)|Go]], [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]], [[Logtalk]], [[Object Pascal]], [[Objective-C]], [[PHP]], [[Racket (ngôn ngữ lập trình)|Racket]], [[Seed7]], [[Swift (ngôn ngữ lập trình)|Swift]]). Trong [[C++]] giao diện còn được gọi là lớp nền trừu tượng (''abstract base class'') và được hiện thực bằng [[hàm ảo|hàm ảo thuần túy]] (''pure virtual function''). Các tính năng hướng đối tượng trong [[Perl]] cũng hỗ trợ giao diện.
 
Mặc dù [[Go (ngôn ngữ lập trình)|ngôn ngữ lập trình Go]] thường không được xem là ngôn ngữ hướng đối tượng, nó vẫn cho phép phuiwong thức được định nghĩa bằng kiểu người dùng định nghĩa (''user-defined type''). Go có kiểu "giao diện" tương thích với bất cứ kiểu nào hỗ trợ một tập các phương thức (các kiểu này không yêu cầu phải hiện thực rõ ràng giao diện). Giao diện rỗng, <code>interface{}</code>, tương thích với tất cả các kiểu.
 
Lưu ý rằng ngôn ngữ [[lập trình hàm]] (''functional programming'') và [[lập trình phân tán]] (''distributed programming'') có một khái niệm cũng gọi là "giao thức", nhưng ý nghĩa có chút khác biệt (ví dụ một đặc tả cho phép ''trao đổi'' thông điệp, nhấn mạnh vào ''trao đổi'' chứ không phải vào nội dung thông điệp){{citationchú thích needed|date=August 2015}}. Điểm khác biệt này do giả định khác nhau giữa mẫu hình lập trình hàm và lập trình hướng đối tượng. Cụ thể, những điểm sau được xem là một phần của giao thức trong những ngôn ngữ đó:
 
# Các chuỗi được cho phép của thông điệp,

Trình đơn chuyển hướng