Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cung hoàng hậu”

*[[Đường Trung Tông]] [[Triệu vương phi (Đường Trung Tông)|Cung Hoàng Hậu]] (truy phong, có thụy hiệu khác là [[Tư hoàng hậu]])
*[[Lý Hiến (Ninh vương)|Đường Nhượng Đế]] [[Cung hoàng hậu Nguyên thị|Cung hoàng hậu]] (truy tặng)
*[[Thạch Bân|Hậu Tấn Hiếu Giản Đế]] [[Hiếu Giản Cung hoàng hậu|Cung hoàng hậu]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Giản Cung Hoàng Hậu, do đó có khi cũng gọi là Hiếu [[Giản hoàng hậu]])
*Bắc [[Tống Huy Tông]] [[Vương hoàng hậu (Tống Huy Tông)|Hiển Cung hoàng hậu]]
*Nam [[Tống Hiếu Tông]] đệ nhất nhiệm [[Thành Cung hoàng hậu]] (có thụy hiệu khác là An Cung Hoàng Hậu)
Người dùng vô danh