Khác biệt giữa các bản “Mặc Tử”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|birth_date = {{circa}} 468 TCN
|birth_place =
|death_date = {{circa}} 376 TCN (ước chừng mất năm 9092 tuổi)
|death_place =
|school_tradition = [[Mặc gia|Mặc học]]

Bảng chọn điều hướng