Khác biệt giữa các bản “Hoàng quý phi”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
* [[Thanh Cao Tông]] Càn Long Đế:
# [[Kế Hoàng hậu|Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi]] Na Lạp thị ([[Kế Hoàng hậu|Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu]]).
# [[Tuệ Hiền Hoàng quý phi]] Cao Giai thị.
# [[Kế Hoàng hậu|Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi]] Na Lạp thị ([[Kế Hoàng hậu|Thanh Cao Tông Kế Hoàng hậu]]).
# [[Thuần Huệ Hoàng quý phi]] Tô Giai thị.
# [[Lệnh Ý Hoàng quý phi]] Ngụy Giai thị ([[Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu]]).
 
# [[Thục Gia Hoàng Quý Phi]] Kim Giai thị.
# [[Khánh Cung Hoàng Quý Phi]] Lục thị.
# [[Triết Mẫn Hoàng Quý Phi]] Phú Sát thị
* [[Gia Khánh|Thanh Nhân Tông]] Gia Khánh Đế:
# [[Hiếu Hòa Duệ hoàng hậu|Hoàng quý phi]] Nữu Hỗ Lộc thị ([[Hiếu Hòa Duệ hoàng hậu]]).

Trình đơn chuyển hướng