Khác biệt giữa các bản “Chính trị cánh tả”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Nguồn gốc==
Các từ mang tính chất chính trị "Cánh tả" và "Cánh hữu" được đặt ra trong thời kì [[Cách mạng Pháp]] (1789–1799), chỉ sự sắp xếp chỗ ngồi trong [[Quốc hội Pháp]]: những người ngồi bên trái thường có ý thức phản đối [[chế độ quân chủ]] và ủng hộ phong trào cách mạng, bao gồm sự thiết lập của [[Chế độ cộng hòa|chế độ cộng hoà]] và [[sự tục hoá]] (phi tôn giáo)<ref name="Knapp">{{chú thích sách|author=Andrew Knapp and Vincent Wright|url=http://books.google.com/books?id=67ttjXHhT3wC&dq=the+government+and+politics+of+france&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false|title=The Government and Politics of France|year=2006|publisher=Routledge | isbn=978-0-415-35732-6}}</ref> trong khi những người ngồi bên phải ủng hộ cho các thể chế truyền thống của [[Chế độ Cũ]]. Việc dùng từ "Cánh tả" trở nên phổ biến hơn sau sự phục hồi của 1 chế độ quân chủ cũng như hình thái cũ Pháp vào năm 1815.<ref>''Realms of memory: conflicts and divisions'' (1996), ed. Pierre Nora, "Right and Left" by Marcel Gauchet, p. 248</ref>Cánh tả từng cực rất phổ biến và nở rộ ầm trong 1 thời điểm quá khứ nhưng đang siêu suy thoái nghiêm trọng và bị cánh hữu lấn át.
 
==Quan điểm==

Bảng chọn điều hướng