Khác biệt giữa các bản “Châu Thành (huyện cũ Đồng Nai)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Từ đó, huyện Châu Thành có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Bà Rịa và 18 xã: [[Bình Ba]], [[Bình Giã]], [[Châu Pha]], [[Hắc Dịch]], [[Hòa Long, Bà Rịa|Hòa Long]], Hội Bài, [[Kim Long, Châu Đức|Kim Long]], [[Láng Lớn]], [[Long Hương]], [[Long Phước, Bà Rịa|Long Phước]], [[Mỹ Xuân]], [[Ngãi Giao]], [[Nghĩa Thành, Châu Đức|Nghĩa Thành]], [[Phú Mỹ (phường), Phú Mỹ|Phú Mỹ]], [[Phước Hòa, Phú Mỹ|Phước Hòa]], [[Suối Nghệ]], [[Xà Bang]], [[Xuân Sơn, Châu Đức|Xuân Sơn]].
 
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], huyện Châu Thành thuộc tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]] mới thành lập.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-42808.aspx|tựa đề=Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Quốc hội ban hành|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]] được tái lập từ tỉnh [[Đồng Nai]], huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Ngày [[2 tháng 6]] năm [[1994]], Chính phủ ban hành Nghị định số 45-CP giải thể huyện Châu Thành để thành lập thị xã [[Bà Rịa]] và các huyện [[Châu Đức]], [[Phú Mỹ|Tân Thành]].<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-45-CP-thanh-lap-thi-xa-Ba-Ria-huyen-Tan-Thanh-huyen-Chau-Duc-thuoc-tinh-Ba-Ria-Vung-Tau-38803.aspx|title=Nghị định 45-CP năm 1994 về việc thành lập thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate =}}</ref>

Trình đơn chuyển hướng