Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
lùi về bản ổn định
Thẻ: Soạn thảo trực quan Lùi lại thủ công
(lùi về bản ổn định)
Thẻ: Lùi lại thủ công
DNA polymeraza có hoạt tính chiều 5′ –3. Tất cả các hệ thống sao chép DNA đã cho một nhóm [[hydroxyl]] 3' tự do trước khi tổng hợp có thể được bắt đầu (lưu ý: khuôn DNA được đọc theo hướng 3′ đến 5' trong khi một mạch mới được tổng hợp theo hướng 5′ đến 3' — thường là đứt đoạn). Bốn cơ chế riêng biệt cho tổng hợp DNA được công nhận:
 
# Tất cả các dạng tế bào sống và nhiều [[virus]] DNA, các [[Thể thực khuẩn|phage]] và [[plasmid]] sử dụng một enzym primaza để tổng hợp một mồi RNA ngắn với một nhóm 3′ OH tự do và sau đó được kéo dài bởi DNA polymeraza.
 
# Các retroelement (bao gồm cả [[retrovirus]]) sử dụng một RNA chuyển đổi để sao chép DNA bằng cách cung cấp một 3 ′OH tự do được sử dụng cho kéo dài bởi [[Enzyme phiên mã ngược|enzym phiên mã ngược]].
# Trong [[Virus Adeno]] và họ φ29 của [[thể thực khuẩn]], nhóm 3 'OH được cung cấp bởi chuỗi bên của một axit amin của bộ gen gắn protein (protein đầu cuối) mà nucleotit được DNA polymeraza thêm vào để tạo thành một đoạn mới.
223.257

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng