Khác biệt giữa các bản “Arsenal F.C.”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
add
(add)
| pattern_ra1 = _arsenal2021h
| pattern_sh1 = _arsenal2021h
| pattern_so1 = _arsena2021H_arsenal2021H
| leftarm1 = FFFFFF
| body1 = B00012
|shorts2 = 8A000E
|socks2 = FCFCFC
| pattern_la3 = _arsenal2021T
| pattern_b3 = _arsenal2021T
| pattern_ra3 = _arsenal2021T
| pattern_sh3 = _arsenal2021T
| pattern_so3 = _arsenal2021T
| leftarm3 = 013d61
| body3 = 013d61
| rightarm3 = 013d61
| shorts3 = 013d61
| socks3 = 01244a
| website = https://www.arsenal.com
}}
237

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng