Khác biệt giữa các bản “Đoàn Trí Hưng”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| gender = Nam
| family =
| hometown = [[Vương quốc Đại Lý|Đại Lý]]
| spouse = [[Anh Cô]] (phi tần)
| romantic_interests =
| children =
| sworn_siblings =
| organisations = [[Đoàn thị Đại Lý]]
| teachers =
| students = Trử Đông Sơn, <br> Trương Thiếu Thủ, <br> Võ Tam Thông, <br> Chu Tử Liễu, <br> Từ Ân (Cừu Thiên Nhận)

Trình đơn chuyển hướng