Khác biệt giữa các bản “Đông Thiệu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Hành chính==
Huyện Đông Thiệu có 36 xã, gồm: [[Đông HoàngAnh, [[Đông Sơn|Đông HoàngCương]], [[Đông NinhHòa, Đông Sơn|Đông NinhHòa]], [[Đông KhêHoàng, Đông Sơn|Đông KhêHoàng]], [[ĐôngAn HòaHưng, ĐôngThanh SơnHóa (thành phố)|Đông HòaHưng]], [[Đông YênKhê, Đông Sơn|Đông YênKhê]], [[Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa|Đông Lĩnh]], [[Đông Minh, Đông Sơn|Đông Minh]], [[Đông ThanhNam, Đông Sơn|Đông ThanhNam]], [[Đông TiếnNinh, Đông Sơn|Đông TiếnNinh]], [[Đông AnhPhú, (ThanhĐông Hóa)Sơn|Đông AnhPhú]], [[Đông XuânQuang, Đông Sơn|Đông Quang]], [[Đông ThịnhTân, Đôngthành Sơnphố Thanh Hóa|Đông ThịnhTân]], [[Đông VănThanh, Đông Sơn|Đông VănThanh]], [[Đông PhúThịnh, Đông Sơn|Đông PhúThịnh]], [[Đông NamTiến, Đông Sơn|Đông NamTiến]], [[Đông QuangVăn, Đông Sơn|Đông QuangVăn]], [[Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa|Đông Vinh]], [[ĐôngRừng Tân, thành phố Thanh HóaThông|Đông TânXuân]], [[AnĐông HưngYên, ThanhĐông Hóa (thành phố)Sơn|Đông HưngYên]], [[Đông Cương]], [[Thiệu Toán]]Châu, [[Thiệu Chính]], [[Thiệu HòaĐô]], [[Thiệu MinhDương]], [[Thiệu TâmGiao]], [[Thiệu ViênHòa]], [[Thiệu Khánh]], [[Thiệu Vận]], [[Thiệu Trung]]Minh, [[Thiệu Đô]]Tâm, [[Thiệu Châu]]Tân, [[Thiệu VânToán]], [[Thiệu GiaoTrung]], [[Thiệu KhánhVân]], [[Thiệu DươngVận]], [[Thiệu TânViên]].
 
== Chú thích ==

Bảng chọn điều hướng