Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tathanh2004”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(Notification: speedy deletion nomination of Bản mẫu:Nghệ An TV - CH2.. (TW))
(Notification: nomination at templates for discussion of Bản mẫu:Nghệ An TV - CH2.. (TW))
([[Thảo luận Thành viên:Tạ Ngọc Thanh|thảo luận]])
{{subst:db-policy-notice|Bản mẫu:Nghệ An TV - CH2.|nowelcome=|{{{key1}}}={{{value1}}}}} [[Thành viên:Nothing I Can't|<span style="color:Green">&nbsp;'''Doku'''&nbsp;</span>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Nothing I Can't/Chào mừng|tám]]</sup> 03:19, ngày 24 tháng 9 năm 2020 (UTC)
{{subst:tfdnotice|1=Nghệ An TV - CH2.}} [[Thành viên:Nothing I Can't|<span style="color:Green">&nbsp;'''Doku'''&nbsp;</span>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Nothing I Can't/Chào mừng|tám]]</sup> 03:19, ngày 24 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng